Inloggen via Schoolsupport / Basispoort


Klik hier om in te loggen


Inloggen bij Bareka moet vanaf heden via Schoolsupport of Basispoort. Gebruik de Barekategel in het portaal van je koppelpartner of via de tegel in Basispoort.

Voor PO scholen

Lukt het inloggen als leerkracht of leerling via deze tegel niet, of is de Barekategel ook niet zichtbaar in Basispoort:

  • Controleer of in de beheerdersomgeving van Basispoort het schuifje achter Uitgeverij Schoolsupport openstaat. Pas dan worden gebruikersgegevens in de opvolgende nacht gesynchroniseerd, en wordt de Bareka-tegel zichtbaar in Basispoort.
  • Is daags na het openzetten van het schuifje in Basispoort de Barekategel niet zichtbaar, stuur dan een mail o.v.v. je brinnummer naar service@schoolsupport.nl

Voor praktijken en VO / MBO scholen

Lukt het inloggen niet, stuur dan een mail o.v.v. je brinnummer (indien aanwezig) naar service@schoolsupport.nl

Inloggen via Entree Federatie


Scholen die zijn aangesloten bij de Entree Federatie, kunnen gebruik maken van de inlogknop hieronder. Er is dan geen nieuw account nodig.

Voor nadere informatie over de Entree Federatie zie de website van Kennisnet.

Inloggen via Entree